(09) 296 1311

Produkter och service

Våra yrkeskunniga elmontörer och på materialanskaffning specialiserad personal är redo att betjäna Dig i olika elentreprenadsuppdrag.

 

Entreprenadsverksamheten omfattar

 • Industri projekt
 • Offentliga byggnader
 • Utomhus och områdeselektrifiering
 • El och fördelningscentraler
 • Huselektrifiering och belysning
 • Telefon- och datanät
 • Brand och alarmsystem
 • Frekvensomvandlare och eldrifter
 • Elvärme

REPARATIONER

 • Reparation och sanering i egnahem
 • Reparationsarbeten inom offentliga sektorn och industrin
 • Reparation av elfel